Ook medisch gezien groot verschil tussen man en vrouw
De verschillen tussen man en vrouw reiken toch verder dan we dachten.

Vrouwen hebben ook andere gezondheidsproblemen dan mannen. Dit is een feit waar dokters veel meer rekening mee moeten houden. Naast unieke medische problemen zoals borstkanker en alle verschijnselen rond de overgang, verlopen veel algemene ziektes ook anders bij vrouwen dan bij mannen.

Andere reactie medicijnen
Het is nu wel bekend dat bijvoorbeeld hartinfarcten niet per se een mannenzaak is (zoals dat vroeger wel werd aangenomen) en dat ze vaak anders verlopen bij vrouwen. Daardoor wordt het ook niet zo snel bij een vrouw geconstateerd. Daarnaast zijn er veel aanwijzingen dat vrouwen anders reageren op medicijnen. 

Farmaceuten testen op een overwegend mannelijke onderzoeksgroep en later blijkt pas dat vrouwen meer bijverschijnselen ervaren. Ook is het zo dat het nieuwe medicijn minder effectief is bij hen.

Sekseverschil
Een speciale campagne vraagt hier aandacht voor in UMC Utrecht. Er zal worden begonnen met een expertbijeenkomst en discussie over de zorg rond de overgang. Onderwerpen als hart- en vaatziekten, angst en depressie zullen de komende twee jaar aan bod komen. Universitaire ziekenhuizen worden bezocht om erop te wijzen dat de relevante verschillen tussen zorg aan mannen en aan vrouwen in alle artsenopleidingen aan bod moet komen. 

Uiteindelijk moet er over twee jaar een advies liggen voor deze opleidingen en een overzicht wat er bekend is per ziekte over het sekseverschil. Ook datgene wat nog nader moet worden uitgezocht, moet worden gerapporteerd.

Half miljoen euro voor campagne
'Alliantie gender & gezondheid' stelde het plan op. Hierin zitten vrouwennetwerk Woman Inc en verschillende vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties. De campagne wordt ondersteund door minister Jet Bussemaker door een bijdrage te leveren van rond de half miljoen euro.
‘Het lijkt tegenstrijdig, wij zijn op veel fronten juist voor gelijke behandeling’, aldus directeur Jannet Vaessen van vrouwennetwerk Women Inc. "Maar het lichaam van een vrouw zit nu eenmaal anders in elkaar dan het mannelijk lichaam. Terwijl de zorg nog vaak uitgaat van de man. Dat willen wij veranderen. De zorg voor vrouwen kan beter."

Vaessen heeft daarbij niet alleen de vrouwenarts op het oog. ‘Natuurlijk zijn er ziektes die alleen bij vrouwen voorkomen. Maar als je gaat doorvragen bij veel andere artsen blijkt dat er ook op hun vakgebied verschillen zijn. Die zijn vaak maar ten dele bekend, of zelfs helemaal niet.’ Women Inc nam daarom het voortouw tot de 'Alliantie Gender en Gezondheid', een samenwerking met gezondheidsclubs die morgen de eerste campagne lanceert voor zorg die rekening houdt met sekseverschillen.

Aparte aandacht vrouw
Gynaecoloog en hoogleraar voorplantingskunde, Bart Fauser, pleit al langer voor aparte aandacht voor de vrouw. ‘In de gezondheidszorg hebben we van oudsher een bikini-visie: we bekijken van de vrouw vooral de geslachtsdelen. Terwijl vrouwen andere zorg nodig hebben voor bijna alles: hart, longen, diabetes, psychiatrie en ga zo maar door’, aldus Fauser.

Volgens deze hoogleraar aan UMC Utrecht groeit het besef bij artsen. ‘Jaren terug zeiden ze nog tegen me 'doe niet zo moeilijk' als ik dit aanroerde. Inmiddels zijn veel artsen zich bewust van de verschillen. Dat moeten we nu nog omzetten in actie: meer aandacht in de opleiding en werken aan betere kennis over de verschillen, zodat we de zorg kunnen verbeteren.’

vrouwen
medisch
effect
verschil
Heb jij een nieuwstip? Geef het door aan de redactie
Log in met je MNL-ID
| wachtwoord vergeten?
tag \\ mode
tag \\ marrakech
tag \\ trouwen
tag \\ mohammed vi